Het bestuur staat elk jaar weer voor de uitdaging om de stijging van de maandlasten zo laag mogelijk te houden. Dit mag echter niet ten koste gaan van het behoud van het woongenot en de kwaliteit van de huizen op de lange termijn. Ook willen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor een begroting die, zoals in voorgaande jaren, weer tot duizenden euro’s verlies leidt voor de Vereniging. De prijsverhogingen en de inflatie van 15% treffen ook ons Park Rodichem, daar kunnen we niet om heen. 

Besparingen in 2023

Wij spraken leden die tegen de begroting hebben gestemd omdat zij vinden dat er te weinig bespaard wordt. Er is in totaal ruim € 25.000 euro bespaard, zoals hieronder te zien is. Zonder deze besparingen zou de maandbijdrage zijn gestegen met 19% (!) tot € 260,-.

  • Incassokosten en printkosten                                           € 1.500,-
  • Tuinonderhoud (in plaats van 20% aangekondigde tariefsverhoging):
    • 10 dagen (=20%) minder regulier onderhoudswerk   € 8.000,-
    • 20 % minder meerwerk en beplanting (vd Muelen)   € 4.000,-
  • Onderhoud opstal/wegen (in plaats van ruim 20% kostenstijging):
    • Stijging van totale uitgaven beperkt tot 13%             € 7.000,-
  • Gladheidsbestrijding (uitgaande van zachte winters)     € 5.000,-

Er zijn na de ALV allerlei ideeën geopperd voor nog meer besparingen. Jammer genoeg te laat en te weinig uitgewerkt om nu al iets mee te kunnen doen. We gaan er na het kerstreces mee aan de slag!

Klik hieronder voor de complete begroting:
      Begroting 2023, 19 dec 2022