Concept notulen ALV 18 april 2023

De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2023 zijn gereed.  Met natuurlijk weer grote dank aan onze notulist, Zeger de Jong, voor de zorgvuldige verslaglegging! ALV Notulen 18-04-2023 concept Drie scenario’s duurzaamheid Bewoners zonder...

ALV: geen koekjes, wel stemmen

Met een kleine 70 aanwezigen zat de kerkzaal van De Wijngaard goed vol, dinsdagavond 18 april. In totaal waren er – inclusief de machtigingen – 75 stemmen uit te brengen. En dat was behoorlijk vaak nodig op deze voorjaarsledenvergadering. We zetten de besluiten vast...

Leden reageren op ALV-stukken 18 april 2023

Vorige week is de uitnodiging voor de ALV van 18 april – met agenda en bijbehorende stukken – via mail, website en voor een kleine groep op papier verspreid. Tot en met dinsdag 11 april konden schriftelijke reacties ingestuurd worden. Enkele mensen hebben...

Uitnodiging ALV 18 april 2023

Vandaag of morgen ontvangt u de convocatie, agenda en een machtigingsformulier voor de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2023 in de brievenbus. Op de vorige ALV is besloten om de inhoudelijke stukken voortaan via het bewonersdeel van de website te...