Bestuurszaken

Veel gestelde vragen
Hoe nemen we besluiten binnen onze vereniging?

op het formulier stond: ALV-stemmen? Bij handopsteken. Duidelijker. Statuten?

Hoe word het bestuur samengesteld?

Op het formulier stond: Statuten: max aantal bestuursleden. Leden die bestuursleden moetn vinden.

Waarom staan de notulen van de bestuursvergadering niet op de website?

Binnen een week na elke bestuursvergadering worden alle leden via de Berichten van het Bestuur geïnformeerd over de onderwerpen die op de bestuursvergadering aan de orde kwamen. Leden kunnen op afspraak altijd de volledige notulen van de bestuursvergadering inzien. Deze worden niet op de website geplaatst om -zonodig- direct een mondelinge toelichting te kunnen geven op hetgeen is besproken.

Hoezo Buurtjes?

Er zijn vijf buurtjes op het park omdat ….

Waarom is de Algemene Leden Vergadering niet altijd 's avonds?

De Algemene Ledenvergadering is afwisselend ’s middag en ’s avonds. …….

Wat kan ik doen tegen (geluids-)overlast van mijn buur?

Natuurlijk eerst contact opnemen met de buren. Als dat niet helpt……..

BERICHTENARCHIEF: