Woonrecht

Omdat het park en de woningen eigendom zijn en blijven van de Coöperatieve Vereniging, is het slechts mogelijk het ‘recht tot bewoning’ te kopen. Dit recht is verhandelbaar maar kan niet dienen als onderpand voor een hypothecaire lening. Aankoop geschiedt rechtstreeks via de aanbieder van het woonrecht, of via tussenkomst van een makelaar. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of een gegadigde in aanmerking kan komen voor een woning. De wederzijdse rechten en plichten van de aspirant-koper en de Coöperatie Vereniging zijn vastgelegd in een woonovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Deze woonovereenkomst is de basis voor de akte van overdracht bij de notaris. Kopers dienen daadwerkelijk in het Park te komen wonen. De regels voor verkoop van een woonrecht staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Het actuele aanbod is te vinden op diverse makelaarssites zoals Funda.