Organisatie

De dagelijks leiding van de Coöperatieve Vereniging berust bij het bestuur, dat wordt gekozen door en uit de leden van de Vereniging.

Samen met de leden is dit bestuur verantwoordelijk voor beheer en behoud van de (on-)roerende goederen van de Vereniging.

De grondregels zijn vastgelegd in Statuten, die worden ondersteund door een Huishoudelijk Reglement.