Uitnodiging ALV 18 april 2023

Vandaag of morgen ontvangt u de convocatie, agenda en een machtigingsformulier voor de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2023 in de brievenbus. Op de vorige ALV is besloten om de inhoudelijke stukken voortaan via het bewonersdeel van de website te...